Laktawan sa nilalaman

Dumadaloy ang Mga Panalangin ng Kotel Mula sa Puso

Old City Jerusalem Kotel

Dumadaloy ang Mga Panalangin ng Kotel Mula sa Puso

Kotel panalangin, dumadaloy mula sa puso ng tao, sa puso ng DIYOS ni Abraham, Isaac, at Jacob. Ang Kotel ay ang Western Wall sa Lumang Lungsod ng Jerusalem. Ito ang tinatawag na Temple Mount area. Ayon sa Hudaismo, lahat ay maaari at dapat pumili ng mga espesyal na lugar upang manalangin. Mga lugar na espesyal para sa kanila. Baka garden yun! Baka beach yan! Ngunit kapag pinili mong manalangin sa Kotel, ikaw ay, ayon sa Tanakh), sumusunod sa pinili ng Diyos. Ayon sa TAnakh (Jewish Bible), ito ang KANYANG espesyal na lugar. Hindi pinili ng tao ang Temple Mount bilang isang doweling place para sa Diyos ni Abraham, Isaac, at Jacob. Ito ay isang pambihirang lugar, pinili ng DIYOS, sa panahon ni Haring David. Ito ay pinaniniwalaan na ito ay isang lugar kung saan naninirahan ang DIYOS. Dito maaaring kumonekta ang tao sa buhay na DIYOS sa kakaibang paraan. Ito ay isang espesyal na lugar. Iyon ay KANYANG espesyal na lugar. Ito ang lugar na pinili NIYA. Ito ang puso ng Lumang Lungsod, at narito, na sinasabi ang pinakamalalim na panalangin. Maligayang pagdating sa espesyal na lugar ng DIYOS! Maligayang pagdating sa Kotel.

Mula noong panahon ni David, ang Western Wall ay itinuturing na kakaiba. Kahit na isang maliit na bahagi na lamang ng pader ang natitira pa ring nakatayo. Ang espesyalidad na ito ay hindi kailanman umalis sa Kotel, Ang Kotel ay itinuturing na isang pambihirang lugar. Kaya bakit napakaraming pumupunta rito para manalangin? Maaari kang manalangin sa hardin at iyon ang iyong magiging espesyal na lugar. Pero pagdating mo dito sa Kotel, parang alam mong nandito si GOD na naghihintay.

Ang ilang mga panalangin ay kailangang manatili sa dingding. Iyon ang mga nakasulat sa papel at nadulas sa mga bitak ng mga bato. Ang mga panalanging ito ng puso ay nabubuhay, araw-araw. Kapag ang mga Judiong mananampalataya ay pumunta sa Kotel, sila ay dumating upang kumonekta sa buhay na DIYOS, ang DIYOS ni Abraham, Isaac, at Jacob.

https://exploretraveler.com/