Laktawan sa nilalaman

Libreng Pagsusulat sa Paglalakbay

Libreng Pagsusulat sa Paglalakbay

Libreng Pagsusulat sa Paglalakbay

Sa pagsisikap na magdala ng mas maraming libreng impormasyon sa publiko; mag-a-upload kami ng ilang libreng aklat na hindi naka-copyright na makakatulong sa paghahanda ng isa para sa kanilang pakikipagsapalaran. Dadagdagan din kami ng iba pang mga pamagat, at pati na rin ng sarili naming mga libro. Magdaragdag kami ng mga link kung saan mo mabibili ang mga ito sa ibang mga format ngunit maaaring hindi sila libre. Sa ngayon huwag mag-atubiling maghanap sa mga dokumentong ito sa impormasyon sa kasaysayan mula sa orihinal na Explore Travelers.

Ang Mga Journal Ni Lewis at Clark

Ang Mga Paglalakbay ni Marco Polo V1 Part1

Ang Mga Paglalakbay ni Marco Polo V1 Part2

Ang Mga Paglalakbay ni Marco Polo V1 Part3

Ang Mga Paglalakbay ni Marco Polo V1 Part4