Laktawan sa nilalaman

John Gentry

timog kanluran

Kasaysayan ng Kanluran ng Amerika – Mahusay na Depresyon

Sa panahon at pagkatapos ng malaking pagbabawas at sa malaking digmaan WWII ang kanlurang Amerikano ay nasa mabilis na pagbabago. Sa maikling artikulong ito, tinatalakay ko ang ilan sa mga elemento na humantong sa pagbabago at nagbibigay ng impormasyon ng stimulus thought na tutulong sa iyo na makita kung paano ang epekto ng mga kaganapan at patakarang ito sa atin ngayon.